Friday, 25 November 2011

pantun

PENGENALAN
Za'ba dalam bukunya ilmu Mengarang Melayu menjelaskan,"Perkataan pantun itu pada mulanya dipalkai orang dengan makna seperti atau umpama."Ada pendapat mengatakan perkataan pantun adalah daripada bahasa Minangkabau iaitu panuntun yang bermaksud pembimbing/penasihat yang berasaskan sastera lisan dalam pengucapan pepatah dan petitih yang popular dalam masyarakat tersebut.
Sehingga hari ini,pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkahwinan atau pembuka atau pembuka atau penutup bicara dalam majlis-majlis rasmi.Umumnya terdapat dua jenis utama pantun iaitu pantun berkait dan pantun tidak berkait.Bilangan baris dalam setiap rangkap pantun dikenali sebagai kerat.Lima bentuk utama pantun ialah pantun dua kerat ,pantun empat kerat,pantun enam kerat,pantun lapan kerat,dan pantun dua belas kerat.Pantun yang popular digunakan ialah pantun dua kerat dan empat kerat.
Setiap pantun mesti mempunyai pembayang dan maksud pantun.Pembayang dalam setiap rangkap adalah separuh pertama daripada keseluruhan jumlah baris dalam rangkap berkenaan.Separuh kedua dalam setiap rangkap pantun pula ialah maksud atau isi pantun.
Antara ciri-ciri lain yang ada dalam sebuah pantun ialah pembayangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam dan persekitaran yang rapat dengan pengucapnya seperti yang terdapat dalam contoh pantun dua kerat yang berikut :
Sebab pulut santan terasa
Sebab mulut badan binasa

Rima pantun yang baik berakhir dengan ab,ab bagi pantun empat kerat dan a,a bagi pantun dua kerat.Selain daripada pembayang ,maksud dan rima,pantun juga terikat dengan hukum suku katanya.Baginya pantun melayu,suku kata untuk setiap baris ialah antara lapan hingga dua belas suku kata sahaja.
Melalui bentuknya yang kemas dan padat,pantun berjaya menjadi menjadi alat yang penting untuk menghibur,memberi nasihat,menduga akal,meluahkan perasaan dan menyedapkan cakap.Pantun turut berfungsi sebagia media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahsia yang tersembunyi melalui
penyampaian yang berkias.

KANDUNGAN PANTUN MELAYU
Pembayang atau sampiran
Pembayang terletak pada bahagian setengah pertama setiap rangkap pantun.Pembayang memainkan perana untuk memberi persamaan bunyi/rima kepada maksud.Pembayang pada baris pertama hendaklah ada hubung kait dengan pembayang pada baris berikutnya dalam setiap rangkap pantun.
MAKSUD DAN ISI
Maksud dan isi terdapat dalam setengah bahagian kedua dalam setiap rangkap pantun.Pada bahagian inilah tersurat dan tersiratnya apa yang hendak disampaikan dalam pantun tersebut(tema)
PERKATAAN
Pantun biasanya mengandungi empat atau tiga patah perkataan pada tiap-tiap baris.Pantun yang baik memaparkan bilangan perkataan pada tiap-tiap baris yang sama bilangannya.
SUKU KATA
Tiap-tiap patah perkataan terdiri daripada tiga atau empat suku kata.Dalam tiap-tiap baris pula hendaklah mengandungi antara lapan hingga dua belas suku kata.Pantun yang baik mengandungi jumlah suku kata yang sama banyak.
RIMA ATAU BUNYI
Rima ialah bunyi yang sama pada bahagian tengah atau akhir pada tiap-tiap baris pantun.Rima yang baik mempunyai bunyi yang sama dalam setiap rangkap pantun.Rima pada baris pertama pembayang mestilah sama dengan rima baris pertama maksud dan begiulah seterusnya.Rima pantun yang terbaik ialah a,b,a,b dan ada juga berima a,a,a,a..
Pantun dibawah mengandungi 4 patah perkataan dan 9 suku kata baris.Contoh pantun yang baik:

Ba/ik/ber/galas/ba/ik/ti/dak/,
Bu/li/-bu/li/ber/ta/li/be/nang/,
Ba/ik/ber/ba/tas/baik/ti/dak/,
A/sal/bu/di/sa/ma/di/ke/nang/.

CIRI-CIRI PANTUN YANG BAIK
pantun yang baik ialah pantun empat kerat yang mempunyai ciri-ciri berikut:

~mengandungi 4 kerat/baris
~jumlah perkataan dalam sebaris antara 4-5 patah perkataan
~jumlah suku kata sebaris antara 8-12 suku kata
~ada hubungan antara pembayang (2 baris diatas)dan maksud (2baris di bawah)
~bunyi rima akhir akhir seuntai pantun itu mestilah sama a,b,a,b
~bahasa yang halus,penuh kiasan dan sindiran serta serta banyak menggunakan unsur alam
~maksud isinya sarat dengan pengajaran,moral dan falsafah hidup
~sarat dengan ciri-ciri tradisional-pengunaan rangkap,ada pembayang dan maksud mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan prespektif masyarakat yang melahir dan menggunakannya..

JENIS-JENIS PANTUN
~pantun 2 kerat
~pantun 4 kerat(jenis paling popular)
~pantun 6 kerat..
CONTOH PANTUN KANAK-KANAK

Surut pukul lima
Bangun pagi-pagi
Siram pokok bunga


Pokok bunga melur
Tanam tepi batas
Itik dah bertelur
Ayam dah menetas


Lompat si katak lompat
Lompat dalam perigi
Cepat adik cepat
Pergi mandi cuci gigi


Lompat si katak lompat
Lompat ditepi pagar
Sekolah lekas dapat
Dan mesti rajin belajar

Lompat si katak lompat
Lompat di air tenang
Pergi sekolah cermat
Emak bapa senang hati

Lompat si katak lompat
Lompat di rumput muda
Belajar kuat-kuat
Buat ilmu hari tua

Anak lembu merah
Tambat di pokok asam
Adik kena marah
Tarik muka masam

Burung Kakak Tua
Hinggap di jendela
Nenek sudah tua
Giginya tinggal dua

Burung Kakak Tua
Ada anak empat
Nenek sudah tua
Jalan pakai tongkat

Burung Kakak Tua
Bersarang celah batu
Badan sudah tua
Gigi jarang sana situ

Saturday, 5 November 2011

TEKNIK BINAAN

Teknik ini pula menekankan kepada usaha meluaskan ayat-ayat.Ia merupakan langkah-langkah penyampaian yang meminta guru-guru menunjukkan bagaimana ayat-ayat itu dapat diperluaskan unsur-unsur gatranya.Dengan memperlihatkan cara ayat-ayat itu dibina melalui peluasan gatranya.Pelajar-pelajar sentiasa dibantu untuk mengenal kemungkinan-kemungkinan struktur-struktur ayat Bahasa Melayu di samping dapat pula mempelajari dan mengenali panjang pendek ayat-ayat melalui bentuk-bentuk rangkai kata.Melalui teknik ini,guru tidak digalakkan memberi penerangan atau membuat perbandingan,tetapi menumpukan perhatian pelajar-pelajar terhadap beberapa cara ayat-ayat itu boleh diperluaskan menjadi bentuk-bentuk yang lebih besar.
     Latihan-latihan tertentu hendaklah diberi dengan tujuan untuk menguji kefahaman murid-murid tentang aspek yang diajar itu.Latihan-latihan boleh berupa latihan lisan atau bertulis dan di antara bentuk-bentuk latihan yang diberi boleh berbentuk membuat ayat pola yang sama dengan menggunakan perkataan nama tertentu yang diberi sebagai unsur predikatnya.Pelajar-pelajar dikehendaki kemudiannya memperkemaskan ayat-ayat yang diberinya itu dengan menambah perkataan tertentu yang sesuai kepada nama predikat itu..Latihan lain yang sesuai boleh juga difikirkan oleh guru yang mengajar asalkan tujuan menguji kefahaman murid-murid terhadap aspek yang diajarkan itu dapat dicapai.

TEKNIK ANALISIS

Teknik analisis merupakan langkah-langkah penyampaian tatabahasa yang berdasarkan pencerakinan.Melalui teknik ini,guru memecah-mecahkan ayat-ayat yang diberi kepada unsur-unsur binaanya,iaitu subjek dan predikat  itu dipecah-pecahkan pula kepada unsur-unsur yang lebih kecil yang membinanya.Pada mula-mula pengajaran,guru akan menunjukkan cara-cara pemecahan itu dilakukan.Kemudian latihan akan diberi,dan murid-murid diminta memecahkannya sendiri.Ini dapat dilakukan melalui proses bersoaljawab yang melibatkan guru dan murid-murid.Guru sebaik-baiknya menuliskan di papan tulis contoh-contoh analisis ayat yang betul  yang diberi oleh murid-murid.Ini bertujuan membolehkan pelajar-pelajar lain mempelajari binaan ayat dengan lebih jelas lagi.Biasanya,contoh-contoh analisis yang betul yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sendiri boleh mengukuhkan lagi ingatan dan pemahaman mereka.Guru hanya membimbing dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang mungkin wujud.
     Dalam pengajaran ayat-ayat dengan menggunakan teknik ini dan kaedah ini,guru dikehendaki mendedahkan beberapa ayat yang telah dicerakinkan kemungkinan binaannya itu kepada pelajar-pelajar bagi diteliti di dalam bilik darjah.Tiap-tiap ayat yang dipecah-pecahkan bahagian binaannya itu akan lebih jelas lagi jika dapat ditunjukkan dalam bentuk rajah pohon yang menerangkan bagaimana bahagian-bahagian tertentu membentuk ayat-ayat tertentu pula.Guru pula sebaik-baiknya membangkitkan kegiatan-kegiatan yang berbentuk latihan-latihan menyebut ayat-ayat yang diajarkan bahagian-bahagian binaannya itu menurut sebutannya yang betul,perbincangan mengenai kedudukan dan kejadian ayat-ayat menurut binaan unsur-unsurnya itu dan sebagainya.Dengan cara ini pelajar-pelajar dijangka akan memahami bahagian-bahagian pecahan serta kedudukan unsur binaan ayat-ayat itu sendiri.

Wednesday, 2 November 2011

Beberapa Teknik Pengajaran Tatabahasa

Di antara teknik-teknik yang disarankan ialah:

(a). Teknik penerangan
(b) Teknik keperihalan
(c) Teknik perbandingan
(d) Teknik binaan
(e) Teknik analisis

TEKNIK PENERANGAN

Teknik penerangan merupakan langkah-langkah dan cara penyampaian yang meminta guru-guru memberikan penerangan,iaitu keterangan-keterangan secara lisan tentang aspek-aspek tatabahasa yang akan dipelajari itu.Semasa keterangan-keterangan itu disampaikan,pelajar-pelajar hanya mendengar sambil cuba memahamkannya secara berkesan.
     Menurut teknik ini,penerangan hendaklah dibuat selengkap-lengkapnya.Sebaik-baiknya,guru dapat menyertakan contoh-contoh yang praktikal dan konkrit.Penerangan hendaklah juga diikuti dengan latihan-latihan tertentu.Ini membolehkan guru mengesan sejauh manakah pelajar-pelajarnya telah dapat memahami pelajaran yang disampaikan.Latihan-latihan ini boleh terdiri daripada latihan lisan atau latihan bertulis.Walau bagaimanapun,latihan bertulis perlu diberi untuk membolehkan pelajar-pelajar mengulangi dan mengamati kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan dapat membetulkannya sendiri.

TEKNIK KEPERIHALAN

Teknik ini biasanya menugaskan guru menyediakan sebuah karangan bertulis yang mengandungi ayat-ayat daripada berbagai-bagai bentuk dan jenisnya,menurut pola-pola tertentu.Menurut Arbak Othman (1985:99)tujuannya ialah supaya kepelbagaian atau keseluruhan ayat-ayat yang bercampur di dalam karangan yang telah disusun menurut kesesuaiannya itu dapat memperlihatkan perbezaan keperihalan pemakaian perkataan-perkataan yang diajarkan.
     Biasanya,berdasarkan karangan yang disediakan itu, pelajar-pelajar dikehendaki meneliti cara-cara perkataan-perkataan bergaris itu di gunakan dalam keperihalan-keperihalan tertentu.Pada akhir pengajaran,pelajar dikehendaki menggunakan beberapa perkataan tertentu dalam ayat-ayat atau menggunakannya dalm karangan yang telah ditentukan.
     Teknik ini boleh digunakan untuk mengajarkan imbuhan-imbuhan  tertentu sama ada imbuhan kata kerja yang hadir dalam ayat-ayat dengan predikat kerja atau imbuhan nama yang hadir melalui perkataan-perkataan terbitannya.Mungkin ia berupa subjek,pencukup,predikat kerja atau sebagai penyambut dalam ayat-ayat.
     Dalam konteks pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah,teknik ini sesuai sekali digunakan,terutama untuk pengajaran ayat-ayat pada semua tingkatan.Ini bergantung kepada tahap penguasaan bahasa pelajar-pelajar dan teks yang digunakan.


TEKNIK PERBANDINGAN

Teknik perbandingan merupakan satu cara mengajarkan tatabahasa yang dilakukan melalui perbandingan.Guru memberi ayat-ayat yang sama polanya,tetapi mengandungi perkataan-perkataan yang diterbitkan oleh dua atau lebih bentuk imbuhan.Pelajar-pelajar akan membuat perbandingan,tentang pemakaian perkataan-perkataan itu dalam pola-pola yang sama.

Tuesday, 1 November 2011

Pengajaran Tatabahasa

Pengajaran tatabahasa termasuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.Tujuan pengajaran tatabahasa itu adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar.
a.mengesan kelainan makna kata yang imbuhannya berbeza-beza.
b.menggunakan dengan tepat dan berkesan perkataan berimbuhan dalam kemahiran mendengar,bertutur,membaca dan menulis.
c.menggunakan golongan kata dalam pelbagai situasi.
d.membina ayat-ayat dan perenggan dalam pelbagai situasi dengan tepat,jelas dan indah.

Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksi.Namun begitu,aspek-aspek sebutan,intonasi dan semantik perlu juga ditekankan dalam kecekapan berbahasa.Sehubungan dengan itu,dalam merancang pengajaran dan pembelajaran tatabahasa guru perlu menekankan prinsip-prinsip berikut;
a.menitikberatkan makna dan penggunaan dalam konteks.
b.daripada yang mudah kepada yang sukar.
c.tidak menghafaz rumus tatabahasa.
d.bertitiktolak daripada bahan rangsangan.

Di samping itu,unsur tatabahasa yang menimbulkan kekeliruan di kalangan pelajar perlu diberi perhatian.Dalam pengajaran dan pembelajaran tatabahasa,guru perlu memberikn contoh-contoh dan latihan-latihan yang dapat menunjukkan penggunaan yang tepat dan bermakna.Pengajaran tatabahasa di sekolah-sekolah,seperti yang disarankan oleh KBSM dan KBSR hendaklah diajarkan secara tidak langsung.Ini bermakna,unsur-unsur tatabahasa yang hendak diajarkan itu akan dimasukkan ke dalam pengajaran aspek-aspek bahasa itu.Sewaktu guru-guru menyampaikan pelajaran tersebut,umpamanya pelajaran lisan,atau pelajaran bacaan dan kefahaman atau pelajaran karangan.Guru akan mengambil masa beberapa minit untuk membincangkan unsur-unsur tatabahasa itu.Guru akan menitikberatkan makna dan penggunaanya dalam konteks.Pengajaran tatabahasa,seperti ini sebenarnya memang sesuai,terutama apabila ia dilaksanakan di kalangan murid-murid peringkat rendah.

Menurut Arbak Othman (1985:19).pengajaran tatabahasa sebaik-baiknya dikendalikan untuk memahamkn para pelajar akan perkara-perkara berikut;
a. bentuk unsur-unsur tatabahasa
b. fungsi unsur-unsur tertentu tatabahasa
c. makna tatabahasa unsur-unsur tatabahasa
d. pola-pola sebutan aspek tertentu tatabahasa

Beliau juga telah mengemukakan beberapa teknik mengajarkan tatabahasa yang dianggap sesuai untuk kegunaan yang praktis di sekolah-sekolah.Di antara teknik-teknik yang disarankan ialah:
a.Teknik penerangan
b.Teknik keperihalan
c.Teknik perbandingan
d.Teknik binaan
e.Teknik analisis